Daganatos megbetegedések

Balogh Béla írása:

"A daganatos betegséget produkáló emberek személyiségjegyeivel már a "Tudatalatti Tízparancsolata" c. könyvemben is foglalkoztam, ugyanis feltűnt, hogy az ilyen betegek - legalábbis azok, akik némi útbaigazítás
reményében felkerestek - bizonyos tekintetben igencsak hasonló módon
gondolkodnak, élnek és éreznek. Igyekeztem felismerni a fizikai tünetek
hátterében meghúzódó lelki-szellemi okokat, gondolva arra, hogy ha ezeket
sikerül megszüntetni, akkor a fizikai tünetek kezelése is sokkal eredményesebb
lehet, és a fizikai tünetektől megszabadított ember feje fölött nem lebeg többé
a Damoklész kardja, amely az orvostudomány nyelvére lefordítva így hangzik:
"Tünetmentes".Tünetmentes, ami azt jelenti: "a fizikai tüneteket visszaszorítottuk, kioperáltuk, chemo- és sugárterápiával kezeltük és utókezeltük, de - mivel nem tudjuk biztosan, hogy a daganat megjelenését valójában mi okozta –
feltételezzük, hogy bármikor ismét megjelenhet. Ezért soha nem mondjuk a
páciensre, hogy meggyógyult, csupán azt, hogy tünetmentes".

Hosszú évtizedek kutatómunkájának eredményeként ma már több száz rákkeltő anyagot tudunk megnevezni, mégsem sikerült fényt derítenie arra, hogy az öröklöttnek nevezett hajlamon, a rákkeltő anyagokon és környezeti hatásokon
túlmenően mi kell még ahhoz, hogy valaki valóban daganatos megbetegedést
produkáljon, és - ha az egészséges test egyensúlya felbomlott, és a daganat már
megjelent - milyen módon lehet ezt az egyensúlyi állapotot nagy biztonsággal
helyreállítani.Mivel a legtöbb beteg és a legtöbb orvos számára mindez a mai napig rejtély, érthető a zavar az orvos szemében, a szívszorító érzés és a rémület a páciens szemében, amikor a diagnózis elhangzik.A tapasztalat mégis azt mutatja, hogy igenis van kiút.

Egy valamit azonban már induláskor tisztáznia kell magában annak, aki szeretne meggyógyulni. Sokszor eszembe jutott, hogy amint lehetőség nyílik egy daganatos betegeket segítő központ létrehozására, a létesítményt két bejárati
ajtóval, mindeniken más-más felirattal látnám el. Az egyik ajtón ez a felirat
állna:A BETEGSÉGEMRŐL NEM TEHETEK.

AZ ORVOS FELADATA, HOGY MEGGYÓGYÍTSON.

Nos, aki úgy érzi, hogy ez az állítás rá nézve igaz, ezen az ajtón belépve, kis folyosón áthaladva egy újabb ajtóhoz érkezne. Amint azon is "belép", máris kint találja magát az utcán. Sajnos annak, aki úgy
érzi, hogy a betegségéről nem tehet, és kizárólag az orvostól várja a
gyógyulást, nagyon nehéz segíteni.A másik ajtón ez állna:

A BETEGSÉGEM KIALAKULÁSÁHOZ VALAMILYEN MÓDON – AZ ÉLETVITELEMMEL, AZ ÉRZELMEIMMEL, A GONDOLATAIMMAL – MINDEN BIZONNYAL MAGAM IS HOZZÁJÁRULTAM, MÉG AKKOR IS, HA NEM VAGYOK TISZTÁBAN
VELE, HOGYAN TÖRTÉNT. AZ ORVOS FELADATA AZ, HOGY SEGÍTSEN, HOGY A TÖKÉLETES
EGYENSÚLY ÉS EGÉSZSÉG ÁLLAPOTÁT ÚJRA LÉTRE TUDJAM HOZNI MAGAMBAN.Aki ezt az ajtót választja, annak számára igenis van remény. Nem is kevés. Akkor hajlandó lehet arra, hogy a gyógyulás érdekében változtasson korábbi életvitelén, korábbi gondolkodásmódján és – nem utolsó sorban – korábbi érzelmi
mintáin. Mert valójában itt van a titok nyitja. Mindehhez azonban kell némi
idő, ezért ezen a ponton csak azt mondhatom, amit az orvostudomány: minél
korábban ismeri fel valaki a tünetet, minél hamarabb kér segítséget, annál
könnyebb lehet a kivezető út.A rák receptje

Mint ahogy egy jó sütemények az elkészítéséhez pontos receptre van szükség, a daganatos betegségek esetében is meg van a megbetegedést kiváltó összetevők "listája", amely a betegség kialakulásához "szükséges és
elégséges". Ez a lista tartalmazza a fizikai testre vonatkozó dolgokat,
valamint a lelki-szellemi összetevőket, a gondolati és érzelmi hátteret. Az
utóbbiakról az orvostudomány és a daganatos megbetegedésekkel foglalkozó
szakirodalom gyakran tesz említést, de a megoldást a kutatók többsége mind a
mai napig sejt-szinten, az anyagban keresi. Akadnak azonban olyan orvosok is,
akik felismerik, hogy a rák kialakulásában rendkívül fontos szerepet játszanak
a lelki-szellemi-érzelmi összetevők. Az alábbi interjú részlet is erről
tanúskodik:"Dr. Lenkei Gábor: "...lehet, hogy nem is a rák a probléma. Lehet, hogy maga a rák egyáltalán nem probléma. Én voltam kutatóorvos. Tudom, hogy mikor lehet egy gondolatot elfogadni, mikor kell elvetni. Dolgoztam onkológiai
osztályon, és megengedtem magamnak azt a luxust, hogy leültem a betegek ágya
szélére, és megkérdeztem, rátettem a kezére a kezem, és azt mondtam, na, mi a
valódi probléma? És szinte kivétel nélkül, és ezt alátámasztják egyéb
tudományos kutatások is, szinte kivétel nélkül családi, súlyos családi
problémákról számoltak be az emberek.Dombóvári Gábor: - Akkor ott tartunk, hogy a stressz és egyéb környezeti problémák…Dr. Lenkei Gábor: - Nézzük meg a gondolatot, mert lehet, hogy ugye, mikor vall kudarcot valami? Ha rossz. A tűzoltónak el kell oltani a tüzet. Ott a tűz, a tűzoltó arra fecskendez. Ez ma a rákterápia. Rossz úton megy, nincsenek
eredmények. Valami alapvető hiba kell legyen, és az alapvető hiba egyébként az,
fel kellene ismerni - és ezért sok rákbeteg nem fog engem szeretni -, nem a rák
a probléma. Van egy másik probléma. Ebben benne lehet egyébként a táplálkozási
zavarok, benne lehetnek mérgező anyagok, és nagyon komoly szerepe van a lelki
dolgoknak. A rák - el tudja azt képzelni, hogy valakinek egy betegség előnyt
jelent? Felmentést. Nem kell bemenni dolgozni. Egy kicsit jobban figyel rám a
környezet. Dombóvári Gábor: - Lehet rá hivatkozni, lehet vele zsarolni.Dr. Lenkei Gábor: - Aha, aha, ezt nem én mondom. A napnál világosabb. A rák megoldás egy megoldatlan problémára. Nem maga a probléma."

(MTV 2006. április 26. Más életmód, más élet? Szemléletváltással a rák ellen.)A daganatos tüneteket produkáló beteg rendszerint kiutat keres egy nehéz helyzetből, A háttérben tehát ott van a stressz. Általában nem alkalmi, rövid ideig tartó, gyorsan múló stresszhelyzetekről van szó, hanem egy olyan
élethelyzetről - lehet ez családi, munkahelyi, párkapcsolati - amelynek szinte
minden pillanata feszültséggel jár. Olyan helyzet, amelynek a pusztán gondolati
felidézése is belső feszültséget eredményez, és a benne élő rendszerint nem
látja, nem találja a kiutat. Az ilyen helyzet depresszióhoz, kétségbeeséshez
vezet, amelyet csak erősít a reménytelenség és a tehetetlenség érzése. Persze
mindenki, aki ilyen helyzetben találja magát, keresi a kiutat, és bizony
előfordul, hogy kiútként elfogadható alternatívának találja a súlyos betegséget
és a halált. Valójában a nehéz helyzetbe jutott ember nem akar beteg lenni, és
meghalni sem akar, de mindenképp változtatni szeretne a számára elviselhetetlen
körülményeken. Csak épp nem tudja, mit kellene tennie. Sajnos a tanult minták,
a társadalmi elvárások és a változástól való félelmei, saját beidegződéseinek
korlátai olyan belső akadályokat jelentenek, amelyeknek leküzdésére vagy
felszámolására nem rendelkezik megfelelő eszköztárral.Köztudott, hogy a stressz gyengíti az immunrendszert, amely egy idő után nem képes ellátni a feladatát. Úgy nevezett "rákos sejtek" vagy hibás sejtek minden szervben, minden pillanatban keletkeznek. Ezek a sejtek, ahogy
mondani szokták, "gyengék és buták", ezért az erős és jól működő
immunrendszer könnyen kiszűri és eltávolítja őket. Ma már a daganatos
betegségek kezelésében is egyre fontosabbnak tartják az immunrendszer
erősítését, szemben az olyan terápiákkal, amelyek az immunrendszert gyengítik.
A stressz azonban az immunrendszert gyengíti, tehát mindenképp egyike azon faktoroknak,
amelyek a rák receptjéhez szükségesek.

A lista következő összetevője - és ez megint olyan faktor, amelyet nagyon sokszor említ a szakirodalom, de szerintem nem tulajdonítanak neki kellő fontosságot - az egyéni érdekek érvényesítésére való készség vagy képesség
hiánya.A daganatos betegeknél ez a tulajdonság oly nagy gyakorisággal figyelhető meg, hogy szinte érthetetlennek tűnik, miért nem helyeznek erre nagyobb hangsúlyt a gyógyítás során. Gyakran hangoztatott tétel, hogy "mindig a jó
emberek kapnak rákot". De ki a jó ember, ki számít jó embernek, ha azt a
környezet szemszögéből vizsgáljuk? Nyilván az, aki a saját érdekeit, vágyait,
álmait rendszeresen háttérbe szorítja, és előnyben részesíti a környezetében
élők kívánságait, rendületlenül segít, dolgozik, képességeihez mérten másokért
mindent megtesz. Ő maga "ráér", várhat, hiszen az nem olyan fontos.
Ugyanakkor az ilyen ember - akár tudatában van, akár nincs - mélyen belül
elégedetlen az életével, hiszen nyilvánvaló, hogy neki is vannak vágyai, neki
is vannak álmai, ő is szeretné kivenni részét az életből. A segítőkészség, a
mások élete iránti elkötelezettség azonban erősebbnek bizonyul, és a saját
igényeinek a kielégítése oly mértékben szorulhat háttérbe, hogy egyikük-másikuk
már meg sem tudja fogalmazni, mire is vágyik, mit is szeretne, ha szabadon
tehetné. Az is gyakran előfordul, hogy ezt a szabadságot az ég világán semmi
nem korlátozná, de a sokévi "önfeláldozó" munka olyan tudatalatti
programot alakít ki az egyénben, amely program nem teszi lehetővé a változást.
Hiszen "mit szólnának hozzá?" a gyerekek, a szülők, a rokonok, ha
egyik napról a másikra nem a szolgálatkész, segítőkész családtag állna előttük,
hanem egy olyan valaki, aki saját magára is gondolni mer, a saját vágyait is valóra
szeretné váltani? A korlátok - mint minden esetben - itt is gondolati és
érzelmi szálakból alakulnak ki.A harmadik összetevő a nem megfelelő tudatalatti programcsomag. Ez úgy működik, és úgy irányítja az ember életét, mint a repülőgépekbe beépített robotpilóta. Gyakran előfordul, hogy egyik másik „rossz” program az életünket
újra és újra nehéz kerülőutak irányába tereli. Különösen jól észrevehető ez
olyankor, amikor tudatosan megtervezünk, megszervezünk valamit, jó szándékkal,
pozitív hozzáállással indulunk neki, és az eredmény ennek ellenére messze
elmarad az elvárásainktól.Az ilyen kudarcélmények - főleg ha sorozatban érnek bennünket - egy idő után még a próbálkozástól is elvehetik a kedvünket. Marad a csendes beletörődés a betegségbe, a rossz házasságba, a csekély reményekkel kecsegtető anyagi
helyzetbe, és az öröm nélküli, kötelességszerűen végzett munkába. Pedig
mindennek nem kell így lennie. Az ember - minden ember, tehát Ön is, kedves
olvasó - olyan erőtartalékokkal rendelkezik, amelyek rendbe hozhatják mindazt,
amivel ma elégedetlen.A rák receptjének negyedik összetevője a savas szervezet.

Kutatások végtelen sora támasztja alá a tényt, hogy daganatos megbetegedés csak és kizárólag elsavasodott fizikai testben keletkezik. Általános szabályként azt lehet mondani, hogy a zöldségek és gyümölcsök lúgosító
hatásúak, míg a fehérlisztből készült termékek, húsok, a kávé, a cigaretta
savasítanak. Nagyon fontos a lúgos és savas élelmiszerek fogyasztásának aránya,
ezért nem térek ki a részletekre, hiszen a savas szervezet bázikussá tételéről
bőven áll szakirodalom a rendelkezésünkre.Kurt Tepperwein:Savtalanítás

Harald Hosch: Egészség savtalanítással

http://www.elixirbolt.hu/A rák "receptje" tehát a következő - fő - összetevőkből áll:

1. Stressz.

2. Egyéni érdekek érvényesítésére való készség hiánya.

3. Nem megfelelő tudatalatti program.

4. Savas szervezet - amely gyakran helytelen táplálkozási szokásokhoz köthető.Az természetesen igaz, hogy ún. rákkeltő anyagok jelenléte, belélegzése (pl. azbeszt), sugárfertőzés (pl. Csernobil), dohányzás, vírus (méhnyakrák, hepatitis C) a teljes fenti csomag jelenléte nélkül is kiválthat daganatos
megbetegedést, de a csomag egy-két összetevője szinte biztosan jelen van.Ettől kezdve azonban talán már derűsebbnek látszik a helyzet.

Ha sikerül "fülön csípni" a daganatos betegségek kialakulásához szükséges összetevőket, akkor ezen összetevők megszüntetésével együtt sikerül elhárítani a daganatos betegséghez vezető okok túlnyomó többségét. A felismerés
azonban nem minden. A belső átalakulás útját csakis akkor járhatjuk sikerrel,
ha az elméleti tudást sikerül átültetnünk a hétköznapi élet gyakorlatába.
Lássuk hát, mit lehet és mit érdemes megtenni azért, hogy ismét az
"egész"-ség, és ne a "fél"-elem uralja az életünket.Többszintű gyógyulás:

FIZIKAI SZINTEN - Megfelelő táplálkozási szokások kialakítása, a hagyományos terápiák mellékhatásainak enyhítése vitaminok és immunrendszer-erősítők segítségével.

ÉRZELMI SZINTEN - Stressz oldás - Az adok-kapok egyensúly helyreállítása pl. asszertivitási tréning segítségével.

GONDOLATI SZINTEN - A tudatalattiban futó negatív programok felülírása - Simonton-féle vizualizáció - Az univerzum és benne az ember felépítésének és működésének megismerése

LELKI SZINTEN - Gyógyító meditáció - Lelki gyógyítás

Talán ebből az összeállításból is kitűnik, hogy a fizikai testre való összpontosítás – bár rendkívül fontos – csak kis része az egészség felé vezető útnak. Az is nyilvánvalóvá válik, hogy a gyógyulás folyamatában a gyógyulni
kívánó embernek nagyon aktívan részt kell vennie. A daganatos betegségből való
kigyógyulás munka: fizikai, érzelmi, szellemi és lelki szinten elvégzendő
munka, amely munkát a gyógyulni kívánó ember helyett senki nem fog, és nem is
tud elvégezni. Emellett természetesen jó, ha az út mellett ott van a
szakavatott segítség, útmutatás, bátorítás.- Jó, ha van olyan orvos, aki a fizikai test működési mechanizmusait jól ismeri, nagy gyakorlattal rendelkezik, és tisztában van akár a legújabb kutatási eredményekkel, a „noninvazív”, a fizikai testet nem támadó, hanem segítő
terápiákkal is.

- Jó, ha van olyan táplálkozási szakértő, aki a diagnózis tükrében a legmegfelelőbb étrendet tudja javasolni.

- Jó, ha van olyan pszichológus, aki megfelelő tréningek segítségével hozzá tudja segíteni a beteget az adok-kapok egyensúly helyreállításához, a stressz feloldásához, és vezetni tudja a vizualizációs gyakorlatokat.

- Jó, ha van olyan "lelki gyógyító", aki valóban ért az aura tisztításához, és a gyógyító meditáció vezetéséhez.

- Jó, ha a beteget szeretet, bíztatás, pozitív hangulat, derű és humor veszi körül.

- Jó, ha van olyan oktató, aki feltárja a gyógyulni vágyó ember előtt az univerzum működésének mikéntjét, belső törvényeit, és megbízható módon tájékoztat a születés előtti és a halál utáni lehetséges állapotokról.

- És a legjobb az, ha mindezt a segítséget a gyógyulni kívánó beteg, vagy a megelőzést előnyben részesítő egészséges ember egy helyen, összehangoltan tudja igénybe venni.

Egy ilyen lehetőség körvonalazódott az elmúlt hetekben.Fontosnak tartom megjegyezni, hogy mindez a hagyományos orvosi beavatkozások és kezelések kiegészítését, és semmi esetre sem a helyettesítését célozza.

Mikor eredményes a klinikai orvostudomány? A világ legnagyobb rákkutató intézete, az amerikai National Cancer Institute (NCI) egykori vezetője, dr. De Vita szerint a klinikai orvostudomány ma leggyakrabban alkalmazott módszerei a
következő mértékben bizonyulnak sikeresnek:sebészet korai diagnózis esetén 28%

radioterápia 11,5%

kemoterápia 5,8%Nem operálható, áttétes rák esetében a fenti módszerekkel a betegek 1,8 %-a volt gyógyítható, a közelmúlt statisztikái szerint. Kemoterápiával pedig csupán a betegek 3,2 %-ának sikerült meghosszabbítani az életét 2 évnél tovább."
(Forrás: Internet)"A rák leküzdésére kidolgozott Simonton féle "EGÉSZ-ség szemlélet" az ortodox kezelési módokat pszichoterápiával kombinálja, hogy a testi-pszichés-tudati tényezők egyidejű figyelembevételével létrejöjjenek a
gyógyulás szempontjából legkedvezőbb külső és belső feltételek. Eredményeik
figyelemre méltóak: a Simonton-páciensek átlagosan kétszer olyan hosszú ideig
élnek, mint az amerikai statisztikák szerint a rákbetegek, számos esetben pedig
- e terápia eredményeképpen - bámulatos javulás vagy teljes gyógyulás
tapasztalható." (Carl O. Simonton, Stephanie Matthews-Simonton, James L.
Creighton: A gyógyító képzelet. Kiadó: Egészségforrás Alapítvány, 2001)A "Nemzet" spirituális fogalom

Egy olyan világban, ahol egyre fontosabb szerepet kap a gondolkodás és az intellektus, hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy az embernek - bármilyen furcsán hangzik is - nem az agya az egyetlen szerv szerv, amely képes
döntéseket hozni. Legalább ennyire fontos - ha nem fontosabb - a szív. Nyelvünk
híven őrzi ezen ősi tudást, hiszen ha valamit jó szívvel, szívesen teszünk meg
másokért, ha szívvel-lélekkel küzdünk egy nemes cél eléréséért, ha egy ügyet
szívbélinek tekintünk, az rendszerint olyan hozzáállást jelent, amely
alkalmanként felülírja az agy hideg logikáját. Nem véletlen, hogy a szeretet
szimbólumaként is leggyakrabban a szív jelenik meg, és soha sem az agy.
Gondolattal nem lehet szeretni. Csak szívből.A szívhez kapcsolódó érzések töltik el az embert lelkesedéssel, és ez az a központ, amelynek közvetítésével érezni tudjuk, hogy összetartozunk, hogy közös cél lebeg előttünk, hogy egymást mindenben hajlandóak vagyunk segíteni. Ez volt
az a felemelő érzés, amely 56-ban nemzetté tette a népet. Ez volt az az érzés,
amelyet az akkoriban lelkesedő, jó szándékú emberek mind a mai napig nem tudnak
feledni.Sajnos, nem voltak elegen

Tényként állapítható meg ugyanis, hogy nem csupán gondolkodásmódban, intelligenciában van különbség az emberek között, de szívbéli képességekben is. A fejlődés hosszú folyamat, amelynek során az emberekben kifejlődnek az
intellektuális és a szívbéli képességek, de a sorrend nem mindenkinél ugyanaz.
Másrészt, ha az egyik fokozottabban van jelen, az még szinte semmit nem mond a
másikról. Van, aki annyira tud szeretni, hogy a józan ész alig jut szerephez a
nagy és esetenként önfeláldozó szeretetben. Van, aki nagyon okos, kiszámított,
logikus, de a szeretet melegsége hiányzik minden megnyilvánulásából. És e két
véglet között megannyi változat.

Az igazi természetesen az, amikor ez a két központ, az agy és a szív összhangban van, mindkettő fejlett, és cselekedeteinkben a szív pontosabban az embertársaink iránt érzett szeretet - vezet. Ez a szeretet túlmutat a hétköznapi
önös gondolatokon és megnyilvánulásokon, és képes legyőzni a félelmet. Ezért
képes valaki saját magát is veszélynek kitenni, ha egy szeretett embernek
nyújtott segítségről van szó, ezért feledkezik meg a szülő a saját testi
épségének védelméről, ha gyermekét kell mentenie.A szeretet azonban nem mérhető műszerekkel, és aligha mondhatnánk, hogy az anyagi világ, vagy éppen a fizikai testünk terméke. A szeretet lelki, spirituális kategória, mint ahogyan a nemzet fogalma is spirituális kategória,
hiszen nem lehet csak kigondolni, hogy összetartozunk. Ahhoz, hogy ennek valami
értelme is legyen, ahhoz, hogy közős húzóerővé váljék, nem elég az ész. Oda
szív is kell.Az igazság szabaddá tesz. tanította Jézus 2000 évvel ezelőtt, de ahhoz, hogy valóban szabaddá tehessen, meg kell ismernünk. Ahhoz pedig, hogy megismerhessük, elkerülhetetlenül szembe kellene néznünk létünk alapvető
kérdéseivel és félelmeink gyökerével, a halálfélelemmel. Szembe kellene néznünk
azokkal a tényekkel, amelyeket ma már számos tudományág igazolt mindegyik a
maga területén és a maga módján -, nevezetesen, hogy az ember több mint anyag,
és az evolúció elmélete (amely azt igyekszik elfogadtatni, hogy az élettelen
anyagból terv és gondolat nélkül élő és gondolkodó ember lesz) alapjaiban ellentmond
a fizika törvényeinek, a józan logikának, a személyes tapasztalatoknak és a
kísérleti eredményeknek. Az igazság szabaddá tesz, mert az igazság ismeretében
félelmeink helyét átveszi a szeretet. Akiben erős a szeretet, az nem fél, nem
ijesztget másokat, és megijeszteni sem lehet. Sem 23 millió románnal, sem Orbán
Viktorral, sem a Mumussal. Akiben erős a szeretet, az szívében érzi, hogy
összetartozunk, hogy együtt többre vihetjük, és esetenként csodálkozva és
értetlenül áll azokkal szemben, akik fejlődésük során ezt a spirituális szintet
még nem érték el. Nem érti, hogy miért nem érzi a másik ember is azt, amit ő.
Nem is értheti. Itt az agy nem segít.És ugyanilyen értetlenül állnak sokan, akik még nem tudnak a szívükre hallgatni, akikben még mindig erősebb a félelem, akiket könnyebb megijeszteni - és ezáltal vezetni, sőt, félrevezetni is könnyebb. Nem érzik az összetartó
erőt, nem sejtik a lehetőséget, és erősen meg vannak győződve a maguk igazáról.
Az önös érdekek érvényesítésének és a másokkal való összefogásra való
képtelenségnek a hátterében azonban, ha igazán mélyre ásunk, megtaláljuk a
félelmet, amely vágyaikkal keverve gyakran életük egyetlen mozgató rugója.Ezt a félelmet pedig nem könnyű eloszlatni. Persze nem is lehetetlen. Amint a legnagyobb sötétséget is enyhíteni lehet egy kis fénnyel, úgy lehet a nagy félelmeket enyhíteni egy kis szeretettel. Ahogy a sötétség sem tud ellenállni a
fények, úgy foszlik szerte a félelem a szeretet hatására. Mert nincs önálló
léte. A szeretet hullámhossza mindent felülírhat. És ha már jobbjaink azt
hirdetik, hogy Az igazság szabaddá tesz!, akkor érdemes volna az igazságban
való építkezést stabil alapra helyezni. Olyan alapra, olyan igazságra, amely
nem változik korok, kormányok és érdekek kénye kedve szerint. Ez az igazság
pedig az, hogy az ember test, szellem és lélek egysége, amely egységben a lélek
és a szellem elsődleges, anyagtól független, rezgésszámát, energiaszintjét
tekintve anyag fölötti. Ezzel szíve mélyén mindenki tisztában van. Akkor is, ha
nem akar tudomást venni róla. Akkor is, ha nem látja még át az összefüggéseket.Akinek halálközeli élményben volt része, azt nem kell erről meggyőzni. Mint ahogy arról sem, hogy testen kívüli állapotban, energialényként is ugyanúgy létezik, él, gondolkodik, mint korábban, amíg a fizikai test funkcióit
használta.Ez az egyetlen felismerés megszabadíthat a halálfélelemtől, és ezzel a félelmeink nagyobb része is nyomtalanul szertefoszlik. Az igazi szabadság azonban akkor jön el, amikor az Univerzum törvényeit is megismerjük, és
megtanulunk alkalmazkodni hozzájuk. Akkor ugyanis egészen más perspektívában
látjuk majd életünket, létünket és lehetőségeinket.Amint eltűnik a félelem árnyéka, azonnal tudni fogjuk, hogy összetartozunk, hogy együtt, egymást segítve többre megyünk és ismét nemzetté áll össze a nép, amely találmányaival eddig is gyakran bámulatba ejtette a világot.Vajon milyen ötletgazdagság, hatékonyság és tehetség szabadul fel bennünk, ha az igazság végre szabaddá tesz?És most gondoljunk azokra, akik mindezt nem értik és nem érzik. Egyetlen módon segíthetjük őket: elfogadással és megértő szeretettel. És akkor szívük megnyílik majd, mint a virágbimbó a nap sugarainak a hatására.

Balogh Béla
Add a Twitter-hezAdd a Facebook-hozAdd a StartlaphozOszd meg a Citromail-lel!Add az iWiW-hezAdd a Google Reader-hez

Betegséggyártók

Köszöntelek kedves olvasó!
A nevem Miklósi István, és nem vagyok orvos, mindössze csak egy természetgyógyász. Utólagos engedelmeddel tegeződnék, mert így jobban el tudom mondani amit szeretnék.
Amiről beszélni fogok, az bármilyen krimibe beleillene. A baj csak az, hogy ez itt és most történik mégpedig mindenkivel, veled is!
Azt fogom elmondani, hogy hogyan mérgezik tudatosan az embereket és miért nincs esélyed arra, hogy egészséges öregkort érj meg, feltéve ha egyáltalán megéred a nyugdíjas kort!
A módszer egyszerűen zseniális! Több szempontból is, egyrészt azért mert ebben a témában aránylag könnyű félrevezetni még a szakembereket is, másrészt azért mert, aki esetleg csak félfüllel hall a dologról az biztosan nem fogja fel ennek a súlyát és jelentőségét. Márpedig a cenzúrázott médián keresztül ez az információ biztosan nem jut el az emberekhez. Továbbá ebben a témában a "szakemberek" is hazudnak. Néhányuk - jó pénzért - maga gyártja a hazugságokat, de a legtöbbjük egyszerűen csak félre van vezetve és nem gondolt még bele alaposan. Sajnos az orvosok nagyrésze is az utóbbiak közé tartozik, legalábbis ebben a témában.
Nézzük mit is okoz ez a mérgezés: Szív és keringési problémák, magas vérnyomás, asztma, csontritkulás, érszűkület, fokozott trombózis és infarktus veszély, anyagcsere zavarok vagyis pont azokat a betegségeket, amelyek népbetegségek. Az anyagcsere zavarok viszont nagyon sok más betegségnek a kialakulását segítik elő, pl többek között a rákét is. Azt nem állítom, hogy közvetlenül rákot okoz, de igenis jelentősen segíti a rák kifejlődését. Úgy gondolom, hogy minden olyan betegség ami nem vírusos vagy bakteriális eredetű, azoknak a kifejlődésében az anyagcsere zavarok jelentős szerepet játszanak.
A helyhiány miatt csak nagyon tömören a lényeget fogom elmondani, emiatt sajnos sok olyan információ kimarad amiről nem ártana ha tudnál, mert a szándékosan terjesztett hazugságok pont az ilyen apró részletek félremagyarázásával válnak hihetővé azok számára akik nem ismerik kellő mélységben a témát. 2008 decemberében a szerencsi ezoterikus fesztiválon 2 órás előadást tartottam erről. Ezt csak azért írtam le, hogy lásd milyen mélysége van a témának.

Még így az elején fontos tisztázni, hogy a mérgezéseknek nagyon sok módja van. Ezek közül csak egy módszer az, amikor nem maga a felhasznált anyag mérgező, hanem a szervezetbe juttatott mennyisége miatt válik mérgezővé.
Az az anyag amiről konkrétan beszélek a Kálium. Ez egy egyébként létfontosságú anyag, a vérben 5 mmol/l -nek kell lenni belőle, azonban az egyensúlya annyira kényes, hogy 7 mmol/l-nél már megáll a szív!!!!!!
A betegséggyártók által terjesztett hazugságok szerint a napi szükséglet belőle 2 - 3 g, egyes esetekben 5 -10 grammot is emlegetnek, pedig a tényeges napi szükséglet 0,3 - 0,5 g között van, az elfogyasztott vízmennyiségtől függően!
Mivel, egy orvos által mondott hazugságot könnyebben elhiszel, mint a nem orvos által mondott igazságot, ezért szükségesnek tartom leírni, hogy hogyan tudod a valós napi kálium szükségletet kiszámolni!
Orvosi biokémia: Donnan egyensúly! (erre még fogok hivatkozni)
Ez írja le, többek között azt is, hogy a vérben 5 mmol/l káliumnak kell lenni.
Az emberi szervezet számára létfontosságú anyagok egyensúlyának fenntartásához egy anyagból ugyanannyit kell fogyasztani, mint amennyi természetes úton távozik!
Átlagos embernél, napi 2 liter folyadékfogyasztást és ennek megfelelően 2 liter folyadékürítést vegyünk alapul. (A folyadékürítés nem csak vizelet ürítést jelent, de helyhiány miatt most úgy fogunk számolni mintha a folyadékürítés csak vizeletürítést jelentene. Ha a folyadékvesztést többi módját is részleteznénk az sem módosítana sokat a végeredményen.) A vizelet, mint szűrlet a vérből választódik ki. Ideális esetben ha a szervezetnek nem kell azért dolgoznia, hogy káliumot tartson vissza, vagy felesleges káliumtól szabaduljon meg, akkor a kiválasztott vizeletben ugyanannyi kálium van, mint a vérben, tehát 5 mmol/l. Ha ennyi ürül, akkor az egyensúly fenntartásához ugyanannyit kell fogyasztani, tehát 5 mmol/l-t. Ez napi 2 liter esetén napi 10 mmol káliumfogyasztást jelent. A kálium relatív atomtömege 39,1. 39,1x10=391 mg! Tehát ideális esetben, napi 2 liter folyadékfogyasztást alapul véve, a napi ideális káliumfogyasztás 391 mg vagyis 0,39 gramm!!!!!!!!!!! Ha kevesebb folyadékot iszol, akkor kevesebb káliumra van szükséged! Jól látható, hogy a betegséggyártók, az egészséges káliumfogyasztáshoz képest 10 - 20 szoros mennyiséget tüntetnek fel egészségesnek és ennyit javasolnak (merő jóindulatból). Mivel igen kis mennyiségekről beszélünk, ezért ahhoz, hogy átérezd ennek a valódi súlyát, képzeld el, a rajtad lévő ruha (egy átlagos, nem túl meleg, de nem is túl hideg napot tekintve) nem  kb 1,5 kg, hanem 15 - 30 kg! A különbség óriási!

2.
A betegséggyártók módszere nem csak az, hogy egészségtelen dologra beszélnek rá, mintha az lenne az egészséges, hanem ugyanakkor az egészségesről lebeszélnek, és úgy állítják be mintha az káros lenne.
Ennek megfelelően ennek a hazugságsorozatnak van egy másik része is, mégpedig az, hogy az egyébként egészséges és szükséges konyhasóról pedig lebeszélnek, úgy állítva be, mintha az egészségtelen lenne. A sóról, mindenféle hazugságot terjesztenek, többek között pl azt, hogy megemeli a vérnyomást. Van még egy csavar a dologban, mégpedig az, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható rossz sók tényleg vérnyomás emelkedést okoznak, ezzel is igazolva a betegséggyártókat. AZ EGÉSZSÉGES JÓ SÓ, EGÉSZSÉGES EMBERBEN NEM OKOZ VÉRNYOMÁSNÖVEKEDÉST! Olyanoknál, akik nem egészségesek, (és itt az egészséges embert nem szabad összekeverni a tünetmentessel), náluk okozhat a jó só is átmenetileg vérnyomás növekedést, ezért amikor az ember elkezdi visszapótolni a szervezetébe a hiányzó mennyiségű sót, nagyon óvatosan és csak lassan, fokozatosan szabad ezt megtennie! A só visszapótlása minimum 6 hónapot vesz igénybe, de sokkal inkább 1 - 2 évre van szükség az egyensúly helyreállításához!

Mivel a sóval kapcsolatos hazugságsorozatot csak nagyon lassan és észrevétlenül lehetett bevezetni, és a a köztudatba elültetni, ezért ahhoz, hogy idáig eljussunk legalább 50 - 60 évre volt szükség. Becslésem szerint Magyarországon az 1950 - 1960-as évek körül kezdték lassan fokozatosan elterjeszteni a sóval kapcsolatos hazugságokat. A folyamatot jelentősen felgyorsította, amikor a gengszterváltás után észrevétlenül kicserélték a boltokban az egészséges sókat, mérgezőekre.

Ezeknek a következménye, hogy ma Magyarországon az emberek 90 - 95 % -ának túl alacsony a vér Nátrium tartalma, vagyis nem esznek elegendő mennyiségű JÓ sót. (Mindig felhúzom magam, amikor feljön ez a téma, elmondom az embereknek, hogy nem esznek elegendő mennyiségű jó sót, és sokan kapásból rávágják, hogy ők bizony elég sót esznek.)
Ha meg szeretnéd tudni, hogy elegendő jó sót eszel-e, akkor csak a vérképedet kell megnézni.
Korábban már említettem a Donnan egyensúlyt. Ez azt is leírja, hogy egészséges embernél a vérben 142 mmol/l Nátriumnak kell lenni. Régi orvosi könyvek még leírják, hogyha a vér Nátrium értéke 140 mmol/l alá csökken akkor az már KÓROS és hyponatrémiáról beszélünk. A vérképekben a Nátrium referencia tartománya jelenleg 135-145 mmol/l, ami egy szándékosan eltorzított érték. (Ha előveszed a vérkép eredményeidet több évre visszamenőleg, akkor látni fogod, hogy a referencia tartományokat úgy módosítgatják, mintha csak egy időjárás jelentés volna. Nem csak a Nátrium vonatkozásában.) A Nátrium igazi referencia tartománya valójában 140 - 144 mmol/l. A határok kitolásával elfedték, hogy az emberek tömegesen betegek a rossz sótól! A jelentkező tünetekre meg majd mindenféle gyógyszereket fognak szedni, jelentős hasznot hajtva ezzel a gyógyszeriparnak.

Azt, hogy miért ennyire fontos a nátriumkoncentráció fenntartása megpróbálom röviden elmondani.
Az emberi szervezetet sejtek építik fel. A sejtfalon keresztül történik az anyagcsere, a sejt megszabadul attól, amire már nincs szüksége és felveszi a számára szükséges tápanyagokat. Mindezek a folyamatok folyadékokban történnek. A test nagy része is víz. A folyadékokban van egy olyan jelenség amit úgy hívnak, hogy ozmózis nyomás. Ez olyankor jelentkezik ha egy féligáteresztő hártyával (más néven ozmózis membránnal) elválasztunk olyan folyadékokat amelyekben az oldott anyagok mennyisége különböző. Pl tiszta víz és sós víz között. Ilyenkor a két folyadék igyekszik egyensúlyi állapotot létrehozni és egymással elkeveredni mégpedig oly módom, hogy a hígabbik (ami az oldószer szerepét játssza) igyekszik hogy a töményebb folyadékot felhígítsa. Ilyenkor az ozmózismembrán két oldalán jelentkező nyomáskülönbség rendesen mérhető. Minél nagyobb a két folyadék közötti töménység különbség, annál nagyobb nyomás jelentkezik.
A sejtfal egy féligáteresztő hártya, ami gyakorlatilag ozmózismembránként viselkedik, aminek mindkét oldalán folyadék van. Ahhoz, hogy az anyagcsere zavartalanul és maradéktalanul le tudjon folyni a sejtfal mindkét oldalán (vagyis sejten belül és sejten kívül) azonos nyomásnak kell lenni. Ha a sejten kívül túl SOK a só, akkor az ozmózis nyomás a sejtből kifelé mutat. Ilyenkor a sejt könnyen le tudja adni az anyagcsere termékeit, viszont nehezen tudja felvenni a működéséhez szükséges anyagokat, és a sejt éhezik, valamint folyadék távozik belőle, extrém esetben kiszárad.
Ha a sejten kívül túl KEVÉS a só, akkor az ozmózisnyomás a sejtbe befelé mutat. Ilyenkor sejt könnyen fel tudja venni a szükséges tápanyagokat ugyanakkor nehezen tudja leadni az anyagcsere által termelt salakanyagokat. Ilyenkor a méreganyagok felhalmozódnak, továbbá folyadék áramlik a sejtbe, amitől az deformálódik, megduzzad, extrém esetben szétpukkan.
A fentiek miatt könnyen belátható, hogy az ozmózis nyomás egyensúlyban tartása mennyire rendkívül fontos a szervezet számára!
(Gondolkozz el azon, hogy napjainkban miért is vannak annyira felhalmozódva az emberek szervezetében a méreganyagok, és miért kap akkora hangsúlyt a méregtelenítés!)
A sejten belül lévő folyadék állandó, nem változik, míg a sejten kívüli tér az étkezésnek és a folyadékfogyasztás mennyiségének és minőségének függvényében változhat.
Mivel a sejten kívüli ozmózisnyomás több mint 90%-át a Nátrium adja, ezért az is belátható, hogy mennyire fontos az elegendő mennyiségű JÓ só fogyasztása.

Ha számszerűen akarjuk megnézni, hogy mennyi jó sót kellene egy embernek naponta fogyasztani, akkor azt ugyanúgy tudjuk kiszámolni, mint a kálium esetében:

Orvosi biokémia: Donnan egyensúly!
Mint már említettem ez leírja, hogy a vérben 142 mmol/l nátriumnak kell lenni.
Az emberi szervezet számára létfontosságú anyagok egyensúlyának fenntartásához egy anyagból ugyanannyit kell fogyasztani, mint amennyit természetes úton távozik! Ezt is mondtam már.
Átlagos embernél, napi 2 liter folyadékfogyasztást és ennek megfelelően 2 liter folyadékürítést vegyünk alapul. A vizelet, mint szűrlet a vérből választódik ki. Ideális esetben ha a szervezetnek nem kell azért dolgoznia, hogy nátriumot tartson vissza, vagy felesleges nátriumtól szabaduljon meg, akkor a kiválasztott vizeletben ugyanannyi nátrium van, mint a vérben, tehát 142 mmol/l. Ha ennyi ürül, akkor az egyensúly fenntartásához ugyanannyit kell fogyasztani, tehát 142 mmol/l-t. Ez napi 2 liter folyadékfogyasztás esetén napi 284 mmol nátriumfogyasztást jelent. A nátrium relatív atomtömege 22,99. 22,99x284=6529,16 mg tiszta nátrium! Míg a káliumnál többnyire csak tiszta káliumról van szó, addig nátrium esetében konyhasóról szoktunk beszélni ami NaCl. A konyhasóban minden egyes Na atomhoz egy Cl atom kapcsolódik. Mivel a mmol mint mértékegység gyakorlatilag az atom darabszámot méri, ezért ha minden Na-hoz 1 Cl kapcsolódik, akkor konyhasó esetén ez szintén napi 284 mmol Clor fogyasztást jelent. A Clor relatív atomtömege 35,45. 35,45x284=10067,8 mg Cl-t jelent. Tömegüket összeadva 6529,16 + 10067,8 = 16596,96 mg. Tehát napi 2 liter folyadék elfogyasztása esetén ideális esetben NAPI 16,6 GRAMM JÓ KONYHASÓT kellene fogyasztania egy embernek. Ha ezt kiszámolom mennyi egy év alatt, akkor 6059 grammot kapsz, tehát évi 6 kg sót kellene egy embernek elfogyasztani, vagyis egy 3 tagú család esetében havonta 1,5 kg JÓ sónak kellene elfogynia.
Na most gondolkozz el rajta, hogy eszel-e elég sót!

Amikor kevés sót eszel, akkor ahhoz, hogy a szervezet a sókoncentrációt fenntartsa, „felesleges” vizet ürít. Valójában ez nem felesleges víz és szükség lenne rá, de nincs más mód a kompenzáláshoz. Ennek következtében a vér besűrűsödik. A besűrűsödött vér pedig megnövekedett trombózis veszélyt jelent. Emiatt van az, hogyha manapság valakinek begipszelik a lábát, akkor mindenféle vizsgálat nélkül, testsúlyhoz igazítva vérhígító (Fraxiparine) injekciót kell kapnia minden nap. 20-30 évvel ezelőtt még érdekes módon nem volt rá szükség. Természetesen azt mondják, hogy ez megelőzés, ami igaz is, ugyanakkor azt már nem mondják el, hogy erre a megelőzésre miért is van szükség, mintha nem tudnák, hogy mi miatt sűrűsödött be az emberek vére! Egy újabb jó üzlet, mert így a Fraxiparine fogyasztás több ezerszeresére növekedett!
További következménye annak ha a szervezet „felesleges” vizet ürít, az, hogy a bőr jobban ráncosodik, és már lehet is jó pénzért eladni a különböző bőrfeszesítő, és hidratáló krémeket. Egy másik jó üzlet!
(Könyörgöm, hölgyek! Hidratálni, vagyis vizet visszapótolni nem krémekkel kell!!!
Elegendő JÓ só kell enni. Persze csodákat nem kell várni tőle, pláne figyelembe véve, hogy a bőr lesz az utolsó hely ahova a szervezet a sót és a vizet visszapótolja, de ez mindenféleképp lassítja a ráncosodást. )

A napi 16,6 g-os szükséglethez képest a betegséggyártók napi 1 - 2 grammot extrém esetben napi 0,5 gramm sót ajánlanak elfogyasztani, szintén merő jóindulatból.

Ahhoz, hogy átérezd ennek a súlyát is térjünk vissza a ruhás példához, és képzeld el, hogy egy átlagos, nem túl meleg, de nem is túl hideg napon a kb 1,5 kg, ruha helyett csak egy fehérnemű van rajtad...........

A betegséggyártók hazugságainak további zsenialitása, hogy mivel a sótól megszomjazol, ezért ha nem eszel elég sót, nem fogsz inni annyi vizet sem. Sőt, a vizet szinte egyáltalán nem is fogod kívánni, helyette mindenféle löttyöt fogsz inni tovább rontva ezzel a saját anyagcseréd egyensúlyát!
Szintén gondolkozz el rajta, hogy iszol-e elég vizet!
Saját véleményem, hogy minden embernek napi 1,5 - 2 liter TISZTA VIZET kellene meginnia, ezen felül azt és annyit iszol amennyit akarsz, de a napi 1,5 - 2 liter TISZTA VIZET el kellene fogyasztani!
Ha elég jó sót fogsz enni, könnyedén meg fogod inni a napi 1,5 - 2 liter vizet!

Sokat emlegettem a JÓ SÓ fogalmát. Azt, hogy az a só, amit te eszel jó-e, nagyon egyszerű megtudni. Azt, hogy a kálium mérgező mennyiségben kerüljön a szervezetedbe, többek között úgy érik el, hogy a JÓ SÓ -hoz ami NaCl hozzákevernek Kálium-kloridot. A kálium-klorid érzékszervileg nem különböztethető meg a Nátrium-kloridtól. Ugyanúgy néz ki és ugyanolyan sós íze van. Azonban, mivel a kálium-klorid bőr irritatív, ezért semmi mást nem kell tenned, mint a fürdővizedbe beletenni 3 - 5 kg sót abból amit eszel, (100 liter vízhez 3,5 kg-ot, ez ugyanannyi, mint a tengervíz sókoncentrációja), és megfürdeni benne 30-60 percet. Ha JÓ a só, akkor ugyanúgy semmi bajod nem lesz tőle mint a tengervíztől! Ha a só emberi fogyasztásra alkalmatlan, akkor a bőröd ki fog pirosodni (nem lehet összetéveszteni azzal, ha a meleg víztől enyhén kipirosodsz), érzékenyebb bőrfelületeket marni fogja. Nekem a szám szélét kezdte el marni, ott éreztem a legerősebben.

Súlyos figyelmeztető jel arra, hogy rossz sót fogyasztasz az is, hogyha ismeretlen eredetű szívtáji fájdalmaid vannak. Szintén saját tapasztalatom, hogy ez a tünet férfiaknál sokkal többször és intenzívebben jelentkezik, mint nőknél. Nekem aránylag sokszor volt ilyen panaszom, (amit az orvosok kivizsgáltak, és nem tudták az okát megmondani), de a feleségemnek nem volt ilyen panasza, pedig ugyanazt a sót fogyasztottuk. Amióta jó sót eszek, azóta ez a panaszom teljesen megszűnt.
Javaslom, hogy kerüld az étkezések során a szóját és a szójakészítményeket is, (pl: szójás italok, olcsó virsli stb.) rendkívül magas (2000 mg/ 10 dkg) kálium tartalma miatt.

Itt megemlítenék egy másik dolgot is. Hirtelen sportoló halálok! Állítólag nem tudják mitől áll le a sportolók szíve hirtelen és váratlanul. Gondolkozzunk egy kicsit. A sportolók nagy része sporttápszereket fogyaszt. Ezek tömény szója készítmények, rendkívül magas kálium tartalommal. A sportoló megissza a szójás sporttápszert, majd kimegy a pályára és intenzív fizikai megterhelésnek teszi ki magát. Elkezd erősen izzadni, vizet és Nátriumot veszít, miközben a korábban elfogyasztott sporttápszerből a kálium szívódik fel. A szervezetben a Nátrium szintje csökken, a kálium szintje emelkedik, amikor az eredeti Nátrium-Kálium egyensúly jelentősen felborul, és elér egy kritikus pontot, akkor az ingerületvezetés megáll, és megáll a szív. Ugyanis az ingerületvezetés a Nátrium-Kálium pumpának nevezett módszerrel működik. Amíg a mentősök nem tudják, hogy miért is állt meg a szív, addig egyetlen ilyen sportolót sem fognak tudni megmenteni!
A sportolók esetében kiemelten jelentkezik a kevés JÓ só fogyasztásának veszélye!

Amikor sóval kapcsolatos dolgokról hallasz érdemes odafigyelni pár dologra. Amikor nátriumról beszélnek az nem ugyanaz mint a só, mert az nátrium-clorid, kiszámolják neked a szükséges nátriumfogyasztást, majd mindenféle átváltás nélkül úgy beszélnek erről, mintha ez ugyanannyi konyhasót jelentene. Továbbá sokszor úgy beszélnek az elégséges mennyiségről, mintha az ugyanaz lenne mint az egészséges. Az elégséges nem jelent egészségest!
Ha a belélegzett levegő oxigéntartalma 10 - 15 százalék az még elégséges mert még életben maradsz, azonban akkor egészséges ha az oxigéntartalom eléri a normális 21 százalékot. Látható, hogy az elégséges és az egészséges még véletlenül sem jelenti ugyanazt.

További aljassága a betegséggyártóknak, hogy míg a Na tartalmat lassan szinte mindenen feltüntetik, addig a káliumtartalmat még a veszélyesen sok káliumot tartalmazó szójakészítményeken SEM tüntetik fel!

Érdemes azt is tudnod, hogyha már egyszer elromlott a vérnyomásod, akkor az már valószínűleg nem jön helyre még akkor sem, ha a kevés illetve rossz só fogyasztása miatt alakult ki, és a továbbiakban elegendő és jó sót fogsz fogyasztani. Miért érdemes mégis komolyan venned a sót ebben az esetben is? Azért mert amíg ez nincs helyreállítva, addig az egészséged tovább romlik, és újabb és újabb betegségek fognak jelentkezni.

Ha egészséget akarsz magadnak és a családodnak, akkor a következő dolgot nagyon jól vésd az eszedbe:
A vérképednek a következőképpen kell kinéznie:
Nátrium 141-142 mmol/l
Kálium 4-5 mmol/l
Kalcium 2,5 mmol/l
Magnézium 1 mmol/l


Nem állítom azt, hogyha így fog kinézni a vérképed garantáltan egészséges leszel, de azt igenis határozottan állítom, hogyha a vérképed nem így fog kinézni akkor garantáltan beteg leszel!

Ha vissza akarod pótolni a szervezetedből hiányzó sót akkor a következőket javaslom:
1.) Nézesd meg a vérképedet. Ha a vér Na értéke 140 mmol/l alatt van, akkor szükséged van a só visszapótlására. Ha 141-142 közötti az érték akkor téged ez a dolog nem érint.
2.) Győződj meg róla, hogy az általad fogyasztott só, jó-e! Vegyél belőle az említett módon egy fürdőt.
3.) Ezek után már csak jó sót fogyassz!
4.) Ha szükséged van a só visszapótlására, akkor csak nagyon lassan fokozatosan láss hozzá, folyamatosan figyelve magad. Nem kell rögtön megijedni mindentől, de ha ismeretlen és rossz tüneteket észlelsz, akkor lassíts és tájékozódj. A hirtelen, és intenzív só visszapótlás tényleg megemelheti a vérnyomásodat, ezért is fontos a fokozatosság. Minél nagyobb a szervezetedben a sóhiány annál lassabban kell hozzáfogni és annál érzékenyebb leszel kezdetben a sóra. Találkoztam olyannal, aki 1 pohár sós víztől rosszul lett. Vérképében a nátrium 135 alatt volt, és nem hallgatott rám, hogy lassan óvatosan. Az átmeneti rosszulléten kívül komolyabb baja nem lett, és ma már sokat javult a vérképe ebben a tekintetben.
5.) Ha használsz ételízesítőt, érdemes bio boltokban só nélküli ételízesítőt venni, amit otthon magad összekeversz jó sóval, vagy akár külön-külön is beleteheted az ételedbe.
6.) Kezd el olyan mértékig sózni az ételeidet, hogy MINDEN étkezésnél érezz egy KELLEMESEN sós ízt!
7.) Készíthetsz izotóniás sós vizet is. Amikor vízről beszélek én fontosnak tartom, hogy TISZTA víz legyen. A csapvizet és az ásványvizeket nem tekintem tiszta víznek. Tiszta víznek az ozmózis szűrt vizet és a desztillált vizet tekintem! A desztillált vizet nem szabad összekeverni az ioncserélt vízzel! (Tudom, hogy a desztillált vizet sokan mérgezőnek gondolják. Ez a betegséggyártók újabb hazugsága és szintén tudnék tartani róla egy előadást. Lehet, hogy egyszer ezt is megírom.)
(Ha ozmózis szűrőt akarsz venni tudom, hogy hol juthatsz hozzá a legolcsóbban, keress meg e-mail -ben.)
1 liter tiszta vízhez 9 gramm tiszta sót adj hozzá, és keverd össze. Ez az izotóniás sómennyiség. Az ilyen sós víznek az ozmózisnyomása pontosan annyi amennyire a szervezetnek szüksége van! Fontos! A lehető legpontosabban tartsd be a 9 gramm/liter arányt. A 9 gramm leméréséhez szükséges digitális konyhai mérleget bármelyik boltban megvásárolhatod 3-4 ezer forintért.
Ebből a sós vízből kezdj el naponta inni egy keveset, amit majd fokozatosan emelhetsz. A kezdő mennyiséget és az emelés ütemét és mértékét neked kell úgy igazítani, hogy az számodra megfelelő legyen.
Többnyire kezdetben elég napi 0,5 - 1 deciliter, amit kb 1 - 2 havonta emelhetsz 0,5 - 1 deciliterrel, de ismételten hangsúlyozom, hogy a megfelelő arányt neked kell magadhoz igazítani! Minél nagyobb az eltérés a normális 142-től, vagyis minél alacsonyabb a véred nátrium szintje annál nagyobb óvatosságra van szükség, és annál kevesebbel kell kezdeni és annál lassabban kell emelni az adagot!
Napi 1 – 1,5 liter fogyasztása fölé nem menj!
8.) A szervezet a sós íz érzékelésével tudja igen hatékonyan szabályozni a felvehető só mennyiségét. Minél alacsonyabb valakiben a só mennyisége, annál kevesebb só vehető fel egyszerre számára, mert a meglévő egyensúlyi állapotot annál jobban felborítja a sok só. Igaz, hogy ez az egyensúlyi állapot rossz egyensúly, de akkor is csak egyensúly és mint minden egyensúlyt, megváltoztatni csak lassan fokozatosan szabad, nem pedig felborítva. Ezért azok akiknek nagyobb a sóhiányuk ugyanazt az ételt sósabbnak fogják érezni, mint azok, akiknek elegendő só van a szervezetében. Ezt nyugodtan próbáld ki. Keress valakit, akinek a vérében legalább 3-4 mmol/l -el kevesebb nátrium van. Sózd meg az ételedet úgy, hogy számodra kellemesen sós legyen, és mond meg neki, hogy kóstolja meg. Számára ehetetlenül sós lesz. Mivel ahogy fokozatosan visszapótolod a sót egyre kevésbé fogod az ételekben a só ízét érezni így rájössz hogy mindenhol, minden sótlan, ezért érdemes mindig magadnál tartanod egy kis doboz sót. Meg fogsz lepődni mennyivel több sót fogsz fogyasztani, mint eddig. Ezt azért írtam le, hogy ha ezt fogod tapasztalni, tudd, hogy ez természetes.
9.) A sok só fogyasztásával több lehet a gyomorsavad, mivel a konyhasóból (NaCl) a clornak csak egy része kerül a vérbe (103 mmol/l), a többi része a gyomorsavhoz kell. A gyomorsav semlegesítéséhez, és a savasodás megelőzéséhez a legegyszerűbb módszer a szódabikarbóna fogyasztása. (A betegséggyártók már erről is mindenféle rosszat terjesztenek.) A szódabikarbóna NaHCO3. A vérben Na-ból mint már tudod 142 mmol/l-nek kell lennie, míg HCO3-ból 27 mmol/l-nek, valamint ez a szervezet legfontosabb pufferrendszere.
Mint láthatod a szódabikarbóna minden része természetes összetevője a vérnek. Ha az elmúlt pár ezer évben nem volt káros, akkor valószínűleg ez után sem lesz az. :)
Ezenkívül a szódabikarbóna fontos Nátrium forrás is, így szintén segít a vér Na értékét helyreállítani.
Szódabikarbóna fogyasztásánál fontosnak tartom, hogy gyógyszertári legyen. Nem drága, kb 200 Ft egy 200 grammos csomag belőle.
Olyankor vegyél be belőle, ha sok a savad.
Ha nincs túl sok gyomorsavad, és savasodás ellen, napi rendszerességgel akarod használni, akkor javaslom, hogy mivel semlegesíti a gyomorsavat, ezért étkezés után várj legalább egy órát mielőtt beveszed. Én egyszerre egy fél kávéskanálnyit szoktam bevenni, de a számodra ideális mennyiséget ennél is neked kell megtalálni. Tapasztald ki. Az sem jó, ha túl sokat fogyasztasz belőle.
10.) Ha bármilyen pozitív változást érzel magadon, pl fokozatosan elmúlt a krónikus fáradtságod, vagy bármilyen egyéb tapasztalatod van, akkor légy szíves írd meg.


Ejteni kell még pár szót a cukorbetegségről is. Létezik egy olyan dolog, amit úgy hívnak, hogy másodlagos nátrium-glükóz transzport. Ez olyan területe az orvosi biokémiának, amibe nincs kedvem beleásni magam, és nem is áll szándékomban. Azonban tekintetbe véve, hogy a cukorbetegség is népbetegség, és igazából értelmes magyarázatot nem tud rá adni a jelenlegi orvostudomány, ezért élek a gyanúperrel, hogy komoly köze van a rossz sónak a cukorbetegség kialakulásához is.

További zsenialitása a betegséggyártók módszerének, hogy öreg korra jelentkeznek a hatások, így további hasznot hajt azzal, hogy nem kell "feleslegesen" nyugdíjasokat fizetni.
Érdemes megnézni azt a tényt is, hogy ha visszaemlékszel 30 évvel ezelőttre, több idős ember volt, és azok is sokkal kevesebb gyógyszert szedtek, míg manapság szinte nincs olyan idős ember aki ne szedne gyógyszereket, és aránylag nem is keveset fogyasztanak.

Ez az ördögi módszer tökéletesen működik, úgy ahogy azt a betegséggyártók várják! Kik a betegséggyártók? Ezt találd ki magad.

Ez az írás teljes terjedelmében, és csak teljes terjedelmében változtatások nélkül, szabadon terjeszthető!

Ha a 2008-as előadásomat meg akarod nézni dvd-n elküldöm 500 Ft+postaköltség áron (számlával).
Ha személyesen akarod meghallgatni az előadást, akkor 2009.november 22-én gyere el a II Szerencsi ezoterikus találkozóra, a szerencsi Bocskai Gimnáziumba.
Ha fel akarod velem venni a kapcsolatot, az egeszsegesso_kukac_gmail_pont_com vagy a tisztaso_kukac_yandex_pont_ru címen tudsz elérni. Ezt az e-mail címet gyűtögető spam robotok miat tírtam ilyen cifrán. Nem ígérem, hogy minden e-mail -re válaszolok, de mindet elolvasom. Kérj visszaigazolást az e-mail-ről, hogy megkaptam-e!!!!
Ezt az írást feltettem a http://www.tisztaso.narod2.ru/ oldalra. 1-2 más dolgot is fel fogok majd tenni, ha lesz rá időm. Mivel a betegséggyártók éberen őrködnek az „egészséged” felett (vagy sokkal inkább a pénztárcájuk felett), ezért csak idő kérdése, hogy mikor teszik működésképtelenné az e-mail címeket, és a weboldalt, ezért amíg tudod másold és továbbítsd!

Szerencs, 2009. augusztus                                            Miklósi IstvánKiegészítés: Ez az írás nem azért készült, hogy bárkiben is negatív érzéseket keltsen, azonban szükségesnek tartom, hogy nevén nevezzük a dolgokat, és én emögött sajnos tudatos és szándékos rosszindulatot látok.

Add a Twitter-hezAdd a Facebook-hozAdd a StartlaphozOszd meg a Citromail-lel!Add az iWiW-hezAdd a Google Reader-hez